Design

Ritningar, 3D-illustrationer, Bygglov

Bygglov

Bygglovsansökan är ett krav oavsett hur liten förändring som ske, det gäller samtliga ändringar. Vi hjälper er att fylla i bygglovsansökan med den information som kommunerna kräver inför en ansökan. Allt ifrån mått, material och plats till infästningar.

Ritningar

Konstruktionsritningar görs i samband med bygglovshandlingarna för att ge kommunen en klar beskrivning på hur skyltarna är utformade och hur infästningen går till. De flesta kommuner kräver sådan information för att godkänna en ansökan.

Illustrationer

Vi kan illustrera upp en miljöbild på hur er skylt kommer att se ut efter tillverkning och montage. Flera kommuner kräver en sådan bild för att avgöra hur den ansöka skylten ser ut efter den är monterad, tillsammans med en situationsplan.

3D Ritningar

Med hjälp av CAD så kan vi upprätta 3D ritningar för att ge er klarare bild på hur själva skylten ser ut, både under dagtid samt nattetid, vi rendera den i olika vinklar.

Visa Möjligheterna

3D Ritningar

Med hjälp av en 3D ritning så ser ni möjligheten med skylten, hur den ska lysa, djupet samt hur den är tänkt att fästas.

Underlätta

Bygglov

Vi kan hjälpa er med bygglovet, ifyllnad av blanketter och tillstånd likt TA-plan. Allt kommer komplett från oss och ni skriver under & skickar in.

Slipp kompletteringar

Ritningar

Vi går in på djuper med ritningar och visar hur skylten ska tillverkas och skyltens dimensioner. 

Skyltar, Jönköping, Skyltlösningar, Fasadskylt, LEDskylt, belysta skyltar, skylt, profilskylt, profilbokstäver, 3dskyltar
Skyltar, Jönköping, Skyltlösningar, Fasadskylt, LEDskylt, belysta skyltar, skylt, profilskylt, profilbokstäver, 3dskyltar

Vi har kunskapen

Fråga oss om hjälp

Ja, när en skylt ska sitta på en yttre fasad kommer ett bygglov behöva godkännas av kommunen för respektive stad.

Det är inget krav från kommunens sida att en skylt måste ritas upp i 3D, men ju mer information man kan ge kommunen ju bättre. Dessutom kan ett beslut gå snabbare om kommunen ser vad de godkänner.

3D illustrationer är mer för er som kund, så ni vet vad ni köper och hur det kommer att lysa.

I ett komplett projekt så ingår konceptet 3D illustration, en dag & natt bild, i övrigt så är det en separat kostnads.

De används framförallt för att visa styrgruppen eller beslutspersonen inom organisationen , så att de får ser hur det kommer att se ut.

Vi strävar efter att göra våra kunder nöjda

Så, låt oss hjälpa er

skylttillverkare