design

Vi kan hjälpa er att ta fram all nödvändig information som ett skyltprojekt kräver, allt ifrån att fylla i bygglovsansökan till 3D ritningar.

Bygglov

Bygglovsansökan är ett krav oavsett hur liten förändring som ske, det gäller samtliga ändringar.   Vi hjälper er att fylla i bygglovsansökan med den information som kommunerna kräver inför en ansökan. Allt ifrån mått, material och plats till infästningar.

Ritningar

Konstruktionsritningar görs i samband med bygglovshandlingarna för att ge kommunen en klar beskrivning på hur skyltarna är utformade och hur infästningen går till. De flesta kommuner kräver sådan information för att godkänna en ansökan.

Vi kan illustrera upp en miljöbild på hur er skylt kommer att se ut efter tillverkning och montage.  Flera kommuner kräver en sådan bild för att avgöra hur den ansöka skylten ser ut efter den är monterad, tillsammans med en situationsplan.

3D ritningar

Med hjälp av CAD så kan vi upprätta 3D ritningar för att ge er klarare bild på hur själva skylten ser ut, både under dagtid samt nattetid, vi rendera den i olika vinklar.

Kontakta Oss