RITNINGAR

Tillverkningsunderlag & Specifikation

uppbyggnad

Ritningarna innehåller information om uppbyggnaden profilen som ritas, hur den är belyst och av vilket material. Ritningar är alltid i skala, anpassat till ett A3 pappersformat.

infästning

De ritningar som framställs till ert projekt innehåller information om infästning, det gör det enklare att stämma av med andra inblandade aktörer i projektet.

måttsättning

I ritningarna finner du måttsättningar på ert skyltprojekt, det gör det enkelt att stämma av så att det stämmer överens med er vision. Måttsättning görs alltid i millimeter.

Specifikationer

Ritningar

Ritningarna tillverkas i ett CAD program och är i första hand till för er som kund, så att ni kan försäkra er om att vi har tagit fram det förslag ni önskat samt möjlighet till att göra ändringar. Orask två är självklart bygglovsansökan, kommunen har lättare att godkänna saker som det finns ritningar till, utan att komma följdfrågor.

Skyltar, Jönköping, Skyltlösningar, Fasadskylt, LEDskylt, belysta skyltar, skylt, profilskylt, profilbokstäver, 3dskyltar

Låt oss rita upp ert projekt