ILLUSTRATIONER

Inritat på plats

Se hur det blir

Inritade illustrationer

Vi kan illustrera upp en miljöbild på hur er skylt kommer att se ut efter tillverkning och montage.  Flera kommuner kräver en sådan bild för att avgöra hur den ansöka skylten ser ut efter den är monterad, tillsammans med en situationsplan.

Miljöbild

Ett fotografi från montageplatsen används som underlag för att rita in en skylt på. Det gör man för att visa hur skylten kommer se ut som färdigställd, används även som underlag till bygglovssansökan.

2D

En miljöbild ritas oftast i 2D, i ett enkelt utförande. Det är framför allt kommunen som är intresserade av dessa bilder. Bilden är oftast gjord i Adobe Illustrator och ritad i skala för den miljön skylten ska sitta.

Inför Bygglov

Fasadritning

Illustrationer görs oftast på ett fotografi men ibland även på en fasadritning. Att hålla sig till rätt skala är alltid enklast genom en fasadritning och tillhandahålls oftast av en hyresfärd/fastighetsägare.

Möjligheter

Se resultatet

Med illustrationer ser man resultatet innan tillverkning och kan bilda sig en idé om hur skylten kan se ut.

Skyltar, Jönköping, Skyltlösningar, Fasadskylt, LEDskylt, belysta skyltar, skylt, profilskylt, profilbokstäver, 3dskyltar
Skyltar, Jönköping, Skyltlösningar, Fasadskylt, LEDskylt, belysta skyltar, skylt, profilskylt, profilbokstäver, 3dskyltar

Du har väl inte missat våra referensprojekt?

Skyltar, Jönköping, Skyltlösningar, Fasadskylt, LEDskylt, belysta skyltar, skylt, profilskylt, profilbokstäver, 3dskyltar