3D ritningar

Med hjälp av CAD så kan vi upprätta 3D ritningar för att ge er klarare bild på hur själva skylten ser ut, både under dagtid samt nattetid, vi rendera den i olika vinklar.

3D Bilder

Samtliga 3D bilder görs i ett CAD program och tars fram i syfte med att visa er hur er skylt kommer att se ut i ett mer ordentligt utförande. Ritas alltid i skala 1:1.

projektledning

Samtliga 3D ritningar görs i två stycken utföranden; Dag & Natt.
Detta för att ni ska få en uppfattning om hur er skylts ljuskälla är riktad under natten och hur den belyses.

3D Ritningar

3D ritningar är ett unikt sätt att se på sin skylt utan att något har tillverkats. Ni har möjlighet att se hela skylten i 360°, med eller utan lackad ram. Hur den är belyst och åt vilket håll.

Kontakta Oss